Vesta P17

Samordnat lag med övriga föreningar.

Kontaktperson: Merit Lemminki
merit.lemminki@elisanet.fi
Tel. 050 596 3679