2.10.2010  

VESTAN JÄÄPALLOKOULUPROJEKTI

VESTAN KOULULAISJÄÄPALLO -PROJEKTI

Vesta on kesän aikana aloittanut koululaisjääpalloprojektin jonka tavoitteena on pystyä tarjoamaan jääpallo-opetusta helsinkiläisille koululaisnuorille. Jääpallo-opetuksen tarkoitus on kaksitahoinen, osittain pyrkiä edistämään nuorten urheilua ja liikuntaa rakentavassa, kehittävässä ja turvallisessa ympäristössä sekä osittain lisätä jääpallon harrastajamäärää. Projektia koordinoivat henkilöt ovat Andreas Berner ja Rolf Larsson.

KONSEPTI

Vesta tarjoaa helsinkiläisille ala-asteen kouluille mahdollisuuden tutustua jääpalloon yhdellä tai muutamalla tutustumistunnilla talven aikana koulujen liikuntatunnin yhteydessä. Vesta voi myös, tarpeen vaatiessa, tarjota kouluille lisäopetusta mikäli he ovat siitä kiinnostuneita. Kaikki opetuskerrat järjestetään koulujen liikuntatuntien aikana koulujen lähellä sijaitsevilla luonnonjäillä tai tekojäillä tai mahdollisesti jäähallissa, mikäli keli ei suosi ulkona luistelemista. Jääpallo-opetuksen kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti luokat 2-4. Jääpallo-opetuksen ohjaajat ovat sekä aktiivisia jääpalloilijoita tai vanhempia kokeneita jääpalloilijoita. Tavoitteena on myös aktivoida Vestan junioreja tulemaan mukaan jääpallo-opetuksen vetäjiksi.
Koululaisilla tulee opetuskerroilla olemaan omat luistimet sekä oma kypärä mukanaan. Vesta vastaa muusta varustuksesta, toisin sanoen mailoista, palloista, maalivahtivarustuksesta jne. Opetuskerroilla tullaan kiinnittämään huomiota jääpallo alkeisiin, luisteluun ja mailatekniikkaan. Tämä tulee tapahtumaan yksinkertaisilla syöttö- ja luisteluharjoitteilla. Jääpallo-opetus on kaikille kouluille ja koululaisille ilmainen.

MISSÄ MENNÄÄN TÄLLÄ HETKELLÄ?

Vesta on tähän mennessä ollut yhteydessä 14 kouluun, 12 ruotsinkieliseen sekä kahteen suomenkieliseen kouluun. Kaikille kouluille on lähetetty ns. jääpallokirje missä olemme yrittäneet houkutella kouluja mukaan koululaisjääpalloprojektiin. Vesta tulee opetuskertojen yhteydessä jakamaan kaikille koululaisille mainosjulisteen mistä löytyy tietoa Vestan juniorijoukkueiden harjoitusajoista talven aikana Kallion ja Oulunkylän tekojääradoilla. Tavoitteena on saada koululaiset innostumaan jääpallosta koulujääpallon yhteydessä ja tätä kautta ohjaamaan heidät mukaan Vestan junioritoimintaan. Helmi- maaliskuun vaihteessa järjestetään koulujen välinen jääpalloturnaus johon Vesta houkuttelee mukaan kaikki jääpallo-opetusta saaneita kouluja. Projektille on tehty budjetti, jossa arvioidaan toiminnan kulut.

TULEVAISUUDET TAVOITTEET

Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on jakaa Helsinki itä-, länsi-, ja pohjoisosiin HIFK:n, Botnian, jaVestan välillä niin että jokaisella seuralla olisi koulujen oma vastuualue. Seurat ovat sen jälkeen yhteydessä oman vastuualueensa kouluihin ja käyvät heille demonstroimassa jääpalloa. Tavoitteena on tätä kautta saada jääpalloon lisää harrastajia ja myös laajentaa koulujääpallo-turnausta. Vestan jääpallokoulu tullaan myös totuttuun tapaan järjestämään kauden aikana ja erityisesti hiihtolomaviikon aikana.

Helsinki 27.9.2010
Andreas Berner
Rolf Larsson